Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Prywatne Niepubliczne Przedszkole
w Maniowach
ul.Krasińskiego 18
34-436 Maniowy
tel.18 275 06 27
kom. 608 628 732 

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7.00 – 16.00 z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i dyrektora pedagogicznego.
W przedszkolu do dyspozycji dzieci są m.in.:

 • cztery sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 • sala zabaw
 • aula
 • jadalnia
 • oddzielne toalety dla dzieci i dorosłych
 • duża szatnia dla dzieci
 • taras do korzystania przez dzieci 4-5 letnie
 • ogród i plac zabaw

W ramach wszechstronnego rozwoju Dziecka w przedszkolu zapewniamy:

 • dziewięciogodzinną opiekę wychowawczo – dydaktyczną w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • warunki umożliwiające dzieciom wszechstronny rozwój z uwzględnieniem indywidualnego potencjału i osiągnięcie gotowości szkolnej
 • udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów
 • wspieranie rozwoju aktywności poznawczej Dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,
 • wychowanie w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia oraz akceptacji potrzeb innych,
 • opiekę logopedy,
 • wiele różnego rodzaju atrakcji, np: teatrzyki, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, wycieczki edukacyjne, udział w konkursach, wyjazdy do teatrów, itd.,